Wait image v C#

Zobrazení čekajícího obrázku během vykonávání dlouhotrvající operace pomocí vlákna.

Na začátek vložíme:

Vytvoříme nový formulář, který nazveme třeba „wait“, do něho vložíme obrázek.

Nastavíme formuláři vlastnost FormBorderStyle = None;

Vytvoříme funkci na zobrazení okna:

A do kódu vložíme:

Napsat komentář